چرا باید به کمپین سبزی نوروزی و چالش بی زباله بپیوندیم؟؟؟

🔰وقتی به معنای تعریف علمی کنشگر بیندیشیم به مفهوم شعر سعدیا گرچه سخندان و مصالح گویی/ به عمل کار برآید به سخندانی نیست ، پی خواهیم برد.

بیشتر بخوانید
برگزاری رویداد جهانی ساعت زمین در سال ۱۳۹۷

آهسته آهسته به برگزاری رویداد جهانی ساعت زمین
در روزهای آغازین سال ۱۳۹۷ نزدیک میشویم.
 
ساعت زمین
 
ساعت زمین یک رویداد  جهانی سازماندهی شده
توسط ((( صندوق جهانی طبیعت ))) است.
 

بیشتر بخوانید
سازمان های مردم نهاد

صفیرسبز
 
فعالان_محیطزیست
کنشگران
علاقه مندان به فعالیت داوطلبانه
مشاوره رایگان در خصوص تاسیس و اداره سمن(سازمان های مردم نهاد _ NGO)
https://t.me/ak1400
۰۹۳۶۸۸۱۴۶۸۳
ابوالقاسم کریمی(فرزندزمین)
🕊 https://t.me/safiiresabz
🔆 main.pejhvakngo.ir

بیشتر بخوانید
رفتن به نوارابزار