سازمان های مردم نهاد

صفیرسبز
 
فعالان_محیطزیست
کنشگران
علاقه مندان به فعالیت داوطلبانه
مشاوره رایگان در خصوص تاسیس و اداره سمن(سازمان های مردم نهاد _ NGO)
https://t.me/ak1400
۰۹۳۶۸۸۱۴۶۸۳
ابوالقاسم کریمی(فرزندزمین)
🕊 https://t.me/safiiresabz
🔆 main.pejhvakngo.ir

بیشتر بخوانید
آب
رفتن به نوارابزار