معرفی کتاب جنسیت و محیط زیست

نوشته سوزان باکینگهام هاتفیلد، لندن: انتشارات راتلج، سال ۲۰۰۰

بیشتر بخوانید
منشور حقوق شهروندی جمهوری اسلامی ایران

مقدمه
حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است. هیچ‌کس نمی‌تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد. ملت ایران این

بیشتر بخوانید
متن کامل فارسی کنوانسیون حقوق کودک

ماده 1 (تعريف)

مطابق اين پيمان نامه، يک کودک، انساني است که سن هجده سالگي را هنوز تمام نکرده است مگر اينکه سن بلوغ از نظر حقوق جاري در کشورهاي مربوطه زودتر تعيين شده باشد.

بیشتر بخوانید
اعلامیه ی جهانی حقوق بشر

از آنجا که شناسايي حيثيت ذاتي کليه اعضاي خانواده بشري و حقوق يکسان و انتقال ناپذير آنان اساس آزادي و عدالت و صلح را در جهان تشکيل مي دهد ، از آنجا که عدم شناسايي وتحقير حقوق بشر منتهي به اعمال وحشيانه اي گرديده است که

بیشتر بخوانید
رفتن به نوارابزار