شعر ابوالقاسم کریمی با نام اجبار

زمین در کاسه ای از خون گرفتار

بشر در پنجه ی بی رحم اجبار

ورق های کتاب سرخ تاریخ

نگین خوش تراش دستِ تکرار

بیشتر بخوانید
شعر ابوالقاسم کریمی با نام ورامین

ورامین را کم آبی کرده خسته
 
بیابان ظرف آبش را شکسته
 
هوای سرد و خشک فصل پاییز
 
به دوش خاکی شهرم نشسته

بیشتر بخوانید
رفتن به نوارابزار