شعرخرد/ابوالقاسم کریمی

 
 
خِرد
چون شاخه ی شکسته ای که
بر دامن نمناک جنگل افتاده
هنوز
فرصت زندگی دارد
اما
مشتریان نان ارزان تقلید
کنار تنور گرم تعصب
صف کشیده اند
و دستان سرد پاییز را
روانه ی جنگل کرده اند
چه باید گفت؟؟
……چه

بیشتر بخوانید
رفتن به نوارابزار